Huurvoorwaarden E-chopper Grand Plaza

1. Reserveren - Annulering

De boeking is definitief na bevestiging door de verhuurder. U krijgt een bevestiging toegestuurd via mail of WhatsApp. Minimaal een week voor het arrangement moet het definitief aantal deelnemers bekend zijn.

 • Bij annulering van de rit binnen een week voor aanvang van het arrangement is 75% van de huurprijs verschuldigd.

 • Bij annulering van de rit binnen 24 uur voor aanvang van het arrangement en op de dag zelf is 100% van de huurprijs verschuldigd.

  NB. Na het verstrijken van de annuleringstermijn zijn, de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder. Als organisatie attenderen wij u erop dat niet wij, maar de huurder aansprakelijk is voor deze kosten, maar u ook de deelnemers die zich aangemeld hebben maar toch om welke reden dan ook niet verschijnen verantwoordelijk kunt maken voor deze kosten.

2. Slecht weer

In geval van buitengewoon slecht weer, bijvoorbeeld aanhoudende regen, sneeuw of ijzel kan er in overleg een andere datum worden gekozen.

3. Verzekeringen

De huur van de E-Chopper-Bikes is inclusief een aansprakelijkheidsverzekering voor derden, ter bescherming van de huurder, indien als gevolg van een ongeval door een derde een claim gelegd wordt. Het eigen risico voor de huurder bedraagt €10.000,00 per gebeurtenis. Het is mogelijk om u verzekering af te kopen voor een bedrag van €2,50 per persoon. Hierbij vervalt het eigen risico bedrag.

4. Schade

Grand Plaza B.V. wordt geacht de E-Chopper-Bikes in goede staat te hebben afgeleverd. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde E-Chopper-Bike toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, voldoen aan Grand Plaza B.V.

Met een maximaal schadebedrag van €2500,00 per E-Chopper-Bike of Fatbike.
NB. Voor aanvang van de tocht of route bieden wij de deelnemers de mogelijkheid om de E- Chopper-Bike te testen en te controleren op gebreken. Indien een deelnemers vindt dat het materiaal niet deugd dan bieden wij de mogelijkheid om een andere E-Chopper-Bike te nemen. Hiermee verklaren zij dan tevens de E-Chopper-Bike in goede staat te hebben ontvangen.

5. Verkeersovertredingen

Voor overtredingen van de verkeersregels, het overschrijden van de snelheidslimiet, het rijden door verboden gebied of onder invloed van alcohol/drugs is de huurder volledig aansprakelijk. Alle bekeuringen dienen door de huurder aangemeld en betaald te worden. Onbetaalde bekeuringen betekent administratiekosten en een eventuele verhoging.

6. Overige bepalingen

 • - De deelnemer dient minimaal 16 jaar met een geldig brommercertificaat of 18 jaar met rijbewijs B te zijn, om plaats te nemen op de E-Chopper-Bike.

 • - Onverzekerd blijven : Schade door oneigenlijk gebruik, nalatigheid en roekeloos rijden!

 • - E-Chopper-Bike rijden is voor eigen risico behoudens de aansprakelijkheidsverzekering

  (zie 3.)

 • - De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel.

 • - De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het E-Chopper rijden.

  *(Dus ook niet voor modderspatten op kleding).

 • - De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper-Bikes naar

  vermeend misbruik in te nemen.

 • - Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper-Bike, daar

  deze door Grand Plaza B.V. niet verzekerd is. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

 • - Het is niet toegestaan zonder vooroverleg om een eigen route te rijden.

  Hoofdboeker zorgt dat overige deelnemers kennis hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaan.

7. Automatisch akkoord huurvoorwaarden Grand Plaza Eibergen

Wanneer u een reservering maakt voor één van onze E-Choppers gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden. Huurvoorwaarden hoeven niet ondertekend worden door partijen. Huurder draagt zelf zorg op de hoogte te zijn van onze huurvoorwaarden. Deze worden duidelijk vermeld op onze website onder de pagina E-Chopper verhuur.